Disclaimer

 
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Op of via de site kunt u met (hyper)links naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.


Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (tekst, geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

 
Privacy

1.0 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

1.1 Indien u een bestelling plaatst bij Banditvoeding.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Banditvoeding.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

1.2 Banditvoeding.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 1.3. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

 1.4. Tenzij de klant heeft aangegeven dat hij hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Banditvoeding.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Banditvoeding.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 1.5. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Banditvoeding.nl over zijn persoon worden opgenomen in het bestand van Banditvoeding.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, als deze gegevens niet correct zijn.

1.6. Tenzij de klant heeft aangegeven dat hij hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Banditvoeding.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Banditvoeding.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

1.7. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Banditvoeding.nl over zijn persoon worden opgenomen in het bestand van Banditvoeding.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, als deze gegevens niet correct zijn.


 

 

eu logo 

|     Volg ons op facebook:

|      product informatie 0318-590554 - medische vragen dierenarts 0318-590403
ADRES: WESTENENGERDIJK 9  6732GP HARSKAMP        © 2019  Banditvoeding